fbpx

Odzyskaj zwrot prowizji z kredytu za darmo!
Nawet w 5 dni od kontaktu!

Uzyskamy dla Ciebie gwarantowany zwrot prowizji jeżeli dokonałeś/aś:

 • image

  wcześniejszej spłaty kredytu

 • image

  konsolidacji kredytu

 • image

  przeniesienia (refinansowania) kredytu

 • image

Sprawdź bezpłatnie kwotę do zwrotu

Lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu?
Jako jedyna kancelaria w kraju – odzyskujemy prowizje w najkrótszym czasie od samego zgłoszenia przez klienta. Bez czekania na wynik sprawy sądowej, bez minimalnego progu kwoty prowizji do odzyskania, szybko przekazujemy gwarantowane środki.

Pomożemy Państwu uzyskać zwrot prowizji i opłat przygotowawczych
od kredytu konsumenckiego, w sytuacji gdy:

image

Po 1 stycznia 2012 roku zaciągnęli Państwo kredyt gotówkowy albo pożyczkę w banku lub parabanku.

image

Następnie spłacili Państwo kredyt przed terminem określonym w umowie.

image

Albo dokonali Państwo konsolidacji kredytu lub przenieśli (refinansowali) go do tego samego lub innego banku.

Poznaj szczegóły

Jak wygląda prosty proces zwrotu prowizji bankowej?

image

1) Wypełnienie formularza kontaktowego
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na dole tej strony. Następnie otrzymasz prostą i krótką instrukcję, która pokaże Ci jak szybko i łatwo przebiega zwrot należnej prowizji wraz z dołączoną dwustronną przykładową umową.

image

2) W ciągu 24 h odbiór telefonu od naszego specjalisty
W ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, prosimy o przygotowanie do rozmowy informacji na temat kredytów, które posiadałeś/aś.
Dedykowany specjalista zajmie się kompleksowo Twoją sprawą, wyjaśni poszczególne kroki oraz odpowie na wszelkie pytania.

image

3) Przekazanie dokumentów do analizy (np. e-mailem)
Poprosimy Cię o wysłanie do nas drogą mailową dokumentów, zazwyczaj kilku pierwszych stron z umowy (zdjęcia lub skany), a przy ich braku, wystarczy raport BIK.
Dzięki ich analizie obliczymy ile przysługuje Ci zwrotu prowizji.

To wszystko resztą zajmą się nasi specjaliści.

image

4) Analiza i oferta kwoty do zwrotu w ciągu 24 godzin
Po analizie nadesłanych dokumentów przekażemy ofertę wyceny kwoty do zwrotu – nawet tego samego dnia od ich wysłania.
Będziemy prosić o potwierdzenie aktualności danych osobowych oraz podanie Twojego numeru konta bankowego do wypłaty zwrotu.

image

5) Akceptacja i podpisanie umowy
Po zaakceptowaniu oferty kwoty do zwrotu, wygenerowana zostanie umowa (odkupienie praw do spłaconych kredytów). Umowę w formie PDF wysyłamy do Ciebie e-mailowo.
Gotową umowę należy wydrukować, podpisać i wysłać do nas kurierem/pocztą. Kiedy tylko otrzymamy podpisane przez Ciebie dokumenty, przelewamy kwotę zwrotu do wypłaty.

image

6) Wypłata środków finansowych na konto do 24 godzin
Pieniądze ze zwrotu prowizji pojawią się na Twoim koncie w ciągu 24 godzin, od chwili otrzymania przez nas podpisanych dokumentów.

Co to jest prowizja bankowa od kredytu?

Biorąc kredyt gotówkowy w banku, do jego kosztów zaliczają odsetki od kredytu, jak i jednorazowa prowizja – wynagrodzenie banku, które jest pobierane w momencie wpłaty środków na konto lub doliczane do raty kredytu.

.

W jakiej sytuacji można uzyskać zwrot prowizji bankowej?

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKIK jest jednoznaczne – W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Oczywiście, zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. (Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12368)
Ponad 90% osób w Polsce, nawet nie wie że ma do tego prawo, ponieważ bank dobrowolnie nie informuje swoich klientów o możliwości zwrotu takich prowizji.

Kontakt z nami gwarantuje, że klient otrzyma pieniądze na swoje konto nawet w 5 dni od pierwszego kontaktu, bez minimalnych progKontakt z nami gwarantuje, że klient otrzyma pieniądze na swoje konto nawet w 5 dni od pierwszego kontaktu, bez minimalnych progów prowizji ustalanych przez inne kancelarie, bez kilkuletniej konieczności czekania na niepewną wygraną sprawy w sądzie.  

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 16 maja 2016r. o zwrot prowizji bankowej mogą ubiegać się Ci kredytobiorcy, którzy spełnią 2 poniższe warunki:

 • image

  Zaciągnęli konsumencki kredyt gotówkowy, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim spłacany w ratach, który zawiera w umowie prowizję / opłaty przygotowawcze.

 • image

  Dokonali WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY, KONSOLIDACJI lub PRZENIESIENIA (refinansowania) tego kredytu do tego samego lub innego banku

Zwrot prowizji NIE dotyczy (nie uwzględnia): kredytu hipotecznego / leasingu konsumenckiego / wszystkich kredytów firmowych (na firmę).

Oficjalne stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKIK

Przypadek Pana Adama z Poznania

Pan Adam zaciągnął kredyt w banku X, 6 listopada 2016 r. na kwotę 40 000 zł. Prowizja bankowa wynosiła 6 000 zł. Zgodnie z umową kredytową, Pan Adam miał spłacić kredyt w 60-ciu comiesięcznych ratach, a dzień ostatecznej spłaty kredytu przypadał na 6 listopada 2021 r.

Po spłaceniu 12 rat, 11 listopada 2017 r., kredytobiorca udał się do banku Y i dokonał tam przeniesienia (refinansowania) swojego kredytu. Bank Y spłacił całe pozostałe zobowiązanie kredytowe z banku X, a Pan Adam po przeniesieniu otrzymał dodatkowo korzystniejszą ofertę kredytu, dzięki czemu uzyskał mniejszą całkowitą kwotę do spłaty oraz niższe miesięczne raty w banku Y.

Objaśnienie

Pan Adam wg. obowiązujących przepisów Rzecznika Finansowego i UOKIK posiada prawo ubiegać się o zwrot prowizji bankowej w kwocie 4 800 zł od banku X. Dotyczy to wszystkich umów konsumenckich kredytów gotówkowych zawartych po 1 stycznia 2012 r., które zostały skonsolidowane, przeniesione (refinansowane) lub spłacone w trakcie trwania umowy kredytu.

Wynika to z tego, że spłata kredytu nastąpiła poprzez przeniesienie (refinansowanie) kredytu z banku X do banku Y i jego całkowitą spłatę przez bank Y po 1 roku, mimo 5 lat całego okresu kredytu. 1 rok stanowi 20% z 5 lat. Jako że pozostałe 80% kredytu spłacone zostało wcześniej. Dlatego Panu Adamowi należy się zwrot prowizji od 80% kredytu, co przekłada się na sumę 4 800 zł, którą powinien otrzymać od banku X.
Niestety bank X odmówił oddania prowizji powołując się na kwestie prawne zawartej wówczas pomiędzy stronami umowy.

Pan Adam został zmuszony szukać pomocy wśród specjalistów od odzyskiwania prowizji bankowych, gdyż obawiał się spraw sądowych, ich skomplikowania, kosztów wynajęcia prawników, długich terminów rozpraw, a w ostateczności niepewnej wygranej.

Pan Adam miał wybór pomiędzy:

1. Gwarantowanym darmowym zwrotem prowizji bankowej, z szybkim odzyskaniem pieniędzy na konto nawet w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
lub
2. Opłaceniem początkowych kosztów sprawy, oczekiwaniem nawet do 2-óch lat na termin rozprawy, bez pewności wygrania sprawy sadowej z nieuczciwym bankiem X.

Pan Adam dokonał najlepszego wyboru, gdyż szybko odzyskał gwarantowane środki finansowe oraz w sposób pewny i skuteczny rozwiązał problem z bankiem z pomocą naszych specjalistów.

Jak wyglądałoby to w sytuacji własnej spłaty przed terminem?

W przypadku jeżeli Pan Adam dokonałby wcześniejszej spłaty tego samego kredytu (na kwotę 40 000 zł, prowizja z umowy 6 400 zł) po 1 roku trwania umowy z własnych środków pieniężnych, również miałby prawo do otrzymania zwrotu prowizji bankowej w kwocie 4 800 zł od banku X.

 

Jak byłoby w przypadku konsolidacji kredytów?

W sytuacji jeżeli Pan Adam posiadałby 2 kredyty: po 20 000 zł – otrzymany z banku Z i 20 000 zł – otrzymany z banku V, pobrane tego samego dnia na 5 lat, z kwotą prowizji 3 200 zł każdy (razem 6 400 zł). Następnie dokonałby ich konsolidacji po 1 roku w banku V. Wówczas miałby prawo ubiegać się o zwrot prowizji w każdym z 2 banków (Z i V), na kwotę 2 x 2 400 zł (razem 4 800 zł).

 

 

Podsumowanie i wnioski

Z całej Polski zgłasza się do nas wielu poszkodowanych klientów, którzy podobnie jak Pan Adam, pomimo obowiązującego należnego się zwrotu prowizji nie otrzymali środków finansowych do tej pory. Zła wola banków, uchylanie się od odpowiedzialności, koszty wielokrotnych spraw sądowych oraz brak pewności wygrania sprawy są głównym czynnikiem odstraszającym klientów od odzyskiwania własnych pieniędzy.

Dlatego oferujemy najlepszą na rynku alternatywę:

Gwarantowaną usługę odzyskania prowizji w sposób szybki, pewny i kompetentny. Nasi specjaliści bezpłatnie pomagają otrzymać należne nawet w ciągu 5 dni na konto, bez czekania na jakikolwiek wynik rozprawy sądowej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do uzyskania zwrotu prowizji wystarczy spełnić 2 warunki:

1) Posiadać jeden z poniższych kredytów konsumenckich podpisany po 1 stycznia 2012 r.
2) Spłacić go przed terminem (1 z 3 sposobów)

1) Kredyty konsumenckie podpisane po 1 stycznia 2012 r. w Polsce, możliwe do zwrotu prowizji:

Bezcelowe: gotówkowe / bezgotówkowe we wszystkich bankach LUB para bankach tzw. „chwilówki” (jeżeli umowa „chwilówki” ma 12 miesięcy i więcej)
Celowe: auto / remont, wyposażenie mieszkania / sprzęty do domu i ogrodu / przedmioty zakupione na raty itp.

2) Spłacić kredyt (podpisany po 1 stycznia 2012 r.) przed terminem na 1 z 3 sposobów:

1. Wcześniejsza spłata kredytu poprzez gotówkę lub przelew
2. Przeniesienie (refinansowanie) kredytu do tego samego lub innego banku
3. Konsolidacja kredytu (to połączenie 2 i więcej poprzednich kredytów w 1 nowe zobowiązanie)

Uwaga! Jeżeli kredyt został przeniesiony/ skonsolidowany po raz drugi i więcej razy to każda „nowa umowa” spłacająca wcześniejszą również podlega zwrotowi prowizji! Po prostu za każdą taką umowę pożyczkobiorcy należy się zwrot.
Nie ma limitu do ilu umów wstecz należy się zwrot (ogranicza tylko data podpisania po 1 stycznia 2012 r.)

Zwrotowi prowizji NIE podlegają:
• Kredyt hipoteczny (konsumencki)
• Leasing konsumencki
• Wszystkie kredyty firmowe – w tym leasingi. Kredyty na firmę (DG, spółki) itp.

Usługa jest w 100% bezpłatna podczas całego procesu – (od analizy dokumentów, wycenę po wypłatę środków na Państwa konto). Nie pobieramy od Państwa żadnych opłat.
Nasza firma zajmuje się odzyskiwaniem gwarantowanych prowizji bankowych z kredytów konsumenckich, więc to Państwo otrzymują od nas pieniądze. Po wypłacie ustalonej kwoty zwrotu dla Państwa zgodnie z umową. We własnym zakresie ubiegamy się o zwrot prowizji od nieuczciwego banku

Podstawą do wykonania analizy wysokości kwoty do zwrotu są kopie (skany lub zdjęcia) pierwszych stron umów kredytów/pożyczek oraz potwierdzenie spłaty kredytu.
Ponieważ często aktualna umowa konsolidacyjna lub przeniesienia (refinansowania) jest potwierdzeniem spłaty starych kredytów – w przypadku posiadania ich przez Państwa, prosimy również o wybrane fragmenty/strony tych umów.
W przypadku braku dokumentów umów kredytowych, jesteśmy w stanie również wykonać analizę i posiłkować się na podstawie przesłanego przez Państwa raportu z BIK.

Sporadycznie zdarza się, że klient zgubił dokumenty umów starego kredytu lub kopie potwierdzające spłatę. W takiej sytuacji najszybszym i najprostszym sposobem, jest wygenerowanie raportu BIK, który jest wystarczający do wykonania analizy i wypłaty
środków z prowizji bankowej.
Oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie uzyskania potrzebnego raportu z BIK raportu “Profil kredytowy plus”. Taki dokument można otrzymać bez konieczności wychodzenia z domu, gdyż wszystko odbywa się on-line.

Nasza kancelaria zajmuje nie udziela pożyczek ani nie sprzedaje produktów bankowych. Zajmujemy się wyłącznie odzyskiwaniem i wypłacaniem prowizji bankowych.
Dlatego historia kredytowa lub bieżąca sytuacja finansowa naszych klientów nie ma żadnego wpływu na naszą ofertę i przebieg współpracy

Cały proces, licząc od pierwszego kontaktu z naszym specjalistą do wypłaty zwrotu prowizji najczęściej nie trwa dłużej niż 5 dni.
Po wysłaniu dokumentów na e-mail i przeprowadzonej analizie, klient akceptuje i podpisuje umowę z kwotą do zwrotu, a następnie przesyła ją do naszej centrali.
Pieniądze wysyłamy na konto w ciągu 24 godzin od otrzymania podpisanej przez Państwa umowy.

Zwrot prowizji, który przyjdzie na Twoje konto to pieniądze wolne od podatku i nie trzeba nigdzie ich zgłaszać w US ani nigdzie uwzględniać w PIT-ach

Nasi klienci nie są obciążeni żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Pełna procedura począwszy od analizy, wyceny, akceptacji umowy i wypłaty przebiega zdalnie drogą e-mailową oraz telefoniczną. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków pieniężnych na konto, przestają być Państwo naszymi klientami i mogą się cieszyć gotówką.

Istnieją trzy sposoby:

1. Sposób bezpłatny, szybki i pewny – Kontakt z naszą doświadczoną firmą. Nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów oraz nie muszą czekać miesiącami na wynik sprawy sądowej. Środki są wypłacane błyskawicznie (po przesłaniu nam zaakceptowanych i podpisanych umów przez naszych klientów) nawet w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia.
2. Sposób kosztowny, długotrwały i niepewny – Zatrudnienie prawników na własną rękę, opłacenie kosztów spraw sądowych i wielokrotne spotkania w sądach. Postepowania sądowe w tym przypadku trwają od 1,5 roku do 2-óch lat i nie ma pewności co do wygrania sprawy w sposób korzystny dla klienta.
3. Sposób długotrwały i niepewny – Inne kancelarie podejmują sprawy odzyskania prowizji często przy minimalnej kwocie zwrotu prowizji od 1500 zł, a nawet 2000 zł, chociaż zdarza się współpraca przy niższych kwotach zwrotu. wygrania sprawy. Postepowania sądowe w tym przypadku trwają od 1,5 roku do 2-óch lat i nie ma pewności co do wygrania sprawy w sposób korzystny dla klienta.

Prosimy zapoznać się z treścią w części: „Podsumowanie i wnioski”, jest w niej przedstawiony szczegółowy obraz sytuacji w jakiej znajdują się poszkodowani przez banki klienci.

Nasza firma pomoże każdemu klientowi, który nawet ma do zwrotu 100 zł prowizji. Otrzymają Państwo gwarantowane pieniądze w ciągu 24 godzin od otrzymania przez nas zaakceptowanych i podpisanych dokumentów.